Tiến độ thi công Goldcoast 26/12/2018 - Thi công tầng 39 tháp Nam ,tầng 40 tháp Bắc