Tiến độ thi công Goldcoast 09/1/2019 - Tầng 40 Nam Bắc